Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter

Bodemleven en persoonsgegevens

 1. Informatie over de verwerking van je gegevens

  We wensen je persoonsgegevens te verwerken in het kader van je interesse in deelname aan Bodemleven, een burgerwetenschapsproject van UHasselt onder uitvoering van dr. Sofie Thijs.

  • Om het onderzoek goed te laten verlopen, zullen we de volgende gegevens van jou verwerken:
   je naam, e-mailadres en adresgegevens naar aanleiding van je inschrijving als kandidaat-deelnemer voor Bodemleven via het online registratieformulier op registratie.bodemleven.be. Je persoonsgegevens komen na registratie automatisch terecht in onze database. Het technische beheer van de database is in handen van UPing gevestigd te Boom. De verdere verwerking van je persoonsgegevens gebeurt door medewerkers van Bodemleven. Hierover lees je verderop meer. Je gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (mogelijke deelname als meetpunt aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.
  • Indien je geselecteerd wordt: je voornaam, familienaam, e-mailadres en adresgegevens voor de verdere verwerking en analyse van meetresultaten in het kader van het wetenschappelijk onderzoek:
   • verzenden van met meetpakket
   • via mail informeren over het praktische verloop van het onderzoek
   • de verwerking van de theezakjes
   • de verwerking van het bodemstaal
   • deelname aan de online vragenlijsten
   • weergave van de meetresultaten op je persoonlijke dashboard

   Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het participeren aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.

  • Indien je geselecteerd wordt: de plaatsing van een stip bij het adres van jouw meetpunt op een overzichtskaart op de website www.bodemleven.be. Op deze overzichtskaart worden de meetpunten over heel Limburg weergegeven. Inzoomen is mogelijk tot op tuinniveau. Voor het weergeven van de stip bij jouw meetpunt op de overzichtskaart geef je expliciete, voorafgaande toestemming.
  • Indien je geselecteerd wordt: een foto van de ingegraven theezakjes van jouw meetpunt op een overzichtskaart op de website www.bodemleven.be.
  • Indien je geselecteerd wordt: je e-mailadres, voornaam en familienaam voor het verzorgen van een online dashboard omgeving in de dashboard software cumul.io. Via dit dashboard, waar enkel jijzelf via login gegevens toegang tot hebt, volg je de resultaten van de metingen uit jouw tuin op. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het participeren aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.
  • Indien je geselecteerd wordt: via vragenlijsten geef je ons extra informatie over je tuin (bv onderhoud, informatie over verharding etc). Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het participeren aan het onderzoek) goed uit te kunnen voeren.
  • Bij het inschrijven op de Bodemleven nieuwsbrief: je e-mailadres. Voor het toezenden van onze nieuwsbrief wordt bij het inschrijven van je mailadres op onze mailinglist je expliciete, voorafgaande toestemming gevraagd.
  • Je e-mailadres bij het downloaden van het lespakket voor scholen via onze website. Via deze gegevens houden we je op de hoogte van updates in het lespakket. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het gebruiken van het lespakket) goed uit te kunnen voeren.
  • Je e-mailadres, voornaam en familienaam bij het invullen van ons contactformulier. De gegevens komen terecht in onze mailbox. De mails in deze mailbox worden in maart 2024 verwijderd. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het beantwoorden van jouw vraag) goed uit te kunnen voeren. 
  • Via cookies: De website www.bodemleven.be maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.
  • Zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website www.bodemleven.be zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren.

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven, maar je bent je er van bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

 2. Doorgift aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het opzetten en onderhouden van onze centrale database (UPing)
  • het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vragenlijsten (mailing software SendinBlue)
  • het verzorgen van de dashboard-omgeving (dashboard software van cumul.io)
   de analyse en verwerking van vragenlijsten (Qualtrix)
  • de analyse van het door jou aangeleverde bodemstaal op bodemleven (Hortinova)
  • de analyse van het door jou aangeleverde bodemstaal op bodemchemische parameters (Eurofins)
  • de verzending van de meetpakketten naar het Horta Tuincentrum of Bruno Tankstation van jouw keuze (VanTrans)
  • opslag van de wetenschappelijke data na afloop van het onderzoek in Databank Ondergrond Vlaanderen. Databank Ondergrond Vlaanderen is een centrale databank van Departement Omgeving waarin de analyses van de bodemstalen, meetdata van de bodemsensor, data uit de vragenlijsten en de X-Y coordinaten van het meetpunt worden opgeslagen. De gegevens van het onderzoek worden na afloop hier verzameld en beschikbaar gesteld voor verder onderzoek.
  • spamdetectie:
   • Formulieren gebruiken de Akismet spambeveiliging.
   • ReCaptcha van Google is actief op deze site.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

  Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Hiervoor stuur je een mail naar info@bodemleven.be

  Opslag van gegevens binnen de Europese Unie

  Je gegevens worden opgeslagen op servers gevestigd binnen de Europese Unie, gehouden aan de Europese wetgeving.

  Wel doen we een beroep op Google Analytics. Hierbij worden functionele en analytische cookies verzameld. In dit geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse wetgeving.

  Bodemleven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens uit onze database worden enkel gebruikt voor de duur van het onderzoek (t/m maart 2024), daarna worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. 

  Verantwoordelijke voor de verwerking

  Je persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de coordinator van Bodemleven, dr. Sofie Thijs, verbonden aan UHasselt.

  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 3. Informatie over je rechten

  Je hebt recht op informatie, inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
  Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 4. Contactgegevens

  Voor het uitoefenen van je rechten, kan je contact opnemen met info@bodemleven.be.
  Voor bijkomende vragen over je rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, de DPO van UHasselt, te bereiken via dpo@uhasselt.be. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de regelgeving met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan de UHasselt.

 5. Klachten

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  02 274 48 00
  contact@apd-gba.be
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  Wij raden aan om in geval van klachten eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@uhasselt.be.


Cookies

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Bodemleven en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.bodemleven.be

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Bodemleven maakt gebruik van de volgende Cookies:

Technisch noodzakelijke Cookies.

Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele Cookies.

Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische Cookies.

Bodemleven gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter- en Instagrampagina’s. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.